PRIVCACYBELEID van Bertine Hofman Slaapadvies

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Bertine Hofman Slaapadvies verwerkt van haar klanten of andere geïnteresseerden.

Indien u persoonsgegevens aan Bertine Hofman Slaapadvies verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Bertine Hofman, IJhorsterveldweg 5 in Punthorst. Tel. Nr. 0523-237840, KvK nr: 54052025
Bereikbaar via email: info@tussendewol.nl

2. Welke gegevens verwerkt  Bertine Hofman Slaapadvies en voor welk doel
2.1       De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
            a) voor- en achternaam, geslacht
            b) adresgegevens
            c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
            d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts
2.2       Bertine Hofman Slaapadvies verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de  volgende doeleinden:
             a) Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over de afhandeling van een eventuele bestelling,                         voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie,
             b) Uw naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van reclame, uitnodigingen en informatie over                           diensten en activiteiten van Bertine Hofman Slaapadvies
             c) Uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen en bestellingen van afgenomen diensten af te wikkelen.

E-mail berichtgeving (opt-out):

Bertine Hofman Slaapadvies gebruikt uw naam en e-mailadres om u eventueel een e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie van Bertine Hofman Slaapadvies te sturen. Afmelding voor deze mailings is altijd mogelijk via het contactformulier.

  1. Bewaartermijnen

Bertine Hofman Slaapadvies verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het beëindigen van het bedrijf.

  1. Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Bertine Hofman Slaapadvies passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

  1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via het contactformulier van Bertine Hofman Slaapadvies kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen,              te wijzigen of te verwijderen. Bertine Hofman Slaapadvies zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst                  hierover informeren.

5.2     Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van u persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan u eveneens contact                      opnemen via het contactformulier.

5.3     Indien u klachten hebt over de wijze waarop Bertine Hofman Slaapadvies uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt            u contact opnemen via het contactformulier.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan info@tussendewol.nl

 

  1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.